- Rejestracja

Rejestrując się na witrynie „”, zwanej dalej „my”, ”nas”, „nasza”, „”, „http://forumnysy.pl:80/phpbb”, akceptujesz wyszczególnione poniżej postanowienia. Jeśli ich nie akceptujesz, opuść to miejsce, naciskając przycisk „Nie akceptuję”. Administracja witryny „” ma prawo w dowolnym czasie zmienić poniższe postanowienia, informując cię o zmianach, niemniej wskazane jest, aby użytkownicy sami regularnie zaglądali do tego regulaminu. Korzystanie z witryny „” po zmianach regulaminu oznacza, że akceptujesz te zmiany ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi.


RODO
...

Nasze fora zwane też „one”, „ich”, „je”, „phpBB software”, „www.phpbb.com”, „phpBB Limited”, „phpBB Teams” działają w oparciu o oprogramowanie wykorzystujące technologię phpBB, która jest środowiskiem typu witryny (bulletin board), wydane na licencji „GNU General Public License v2” zwanej też „GPL”. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania ze strony www.phpbb.com. Oprogramowanie phpBB tylko ułatwia dyskusje przez internet, a jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w internecie za jego pomocą. Więcej informacji o phpBB można znaleźć na stronie https://www.phpbb.com/.

Akceptujesz zakaz publikowania wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszającym cudze prawa autorskie i dobra osobiste. Naruszenie tego zakazu może skutkować dla ciebie całkowitym zablokowaniem dostępu do tej witryny, a twój dostawca internetu zostanie powiadomiony o twoim niewłaściwym zachowaniu. Wyrażasz zgodę na to, że „” może w każdej chwili usunąć, zmienić, przenieść lub zamknąć każdy twój temat, post. Wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich podanych przez ciebie informacji w naszej bazie danych. Informacje te nie będą przekazywane nikomu bez twojej zgody, ale ani „”, ani phpBB nie ponosi odpowiedzialności za włamania do witryny, podczas których może dojść do kradzieży danych.

1. Na Forum obowiązują zasady wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
2. Wypowiedzi stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza serwisem.
3. Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje.
4. Wszelkie spory niezwiązane bezpośrednio z działaniem forum należy rozwiązywać tylko i wyłącznie przez system Prywatnych Wiadomości. Osoba, która będzie się starała sprowokować inną osobę zostanie natychmiast zawieszona, aż do wyjaśnienia i opanowania konfliktu.
5. Każdy użytkownik ma prawo do jednego konta. Wykrycie większej ilości kont jednego użytkownika może skutkować zablokowaniem wszystkich kont użytkownika do czasu wyjaśnienia sytuacji.
6. Użytkownik jest zobowiązany do wykonania czynności wymienionych w upomnieniu lub poleceń określonych przez moderatora np. poprawienie tematu, jego treści (Administratorzy lub Moderatorzy mają prawo ingerencji w wiadomości użytkownika w celu upomnienia lub wydania instrukcji.
7. Moderator posiada możliwość usuwania wiadomości lub przenoszenia do działu kosz jeżeli stwierdzi, że dana wiadomość obniża ogólny poziom forum lub została napisana w sposób niezrozumiały (popełnienie licznych błędów ortograficznych, użycie slangu młodzieżowego).
Moderator nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o usunięciu wiadomości lub przeniesieniu wiadomości do innego działu. Możesz sprawdzić, gdzie aktualnie znajdują się twoje wiadomości pod linkiem "Zobacz swoje posty".
8. Moderator nie ma obowiązku tłumaczenia się ze swojej decyzji osobom nie związanym z daną sytuacją.
9. Na forum obowiązują zasady netykiety.
10. Użytkownik rejestrując się na forum wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili wysyłanych przez administracje forumnysy.pl
11. Podpis na forum nie może mieć więcej, niż 6 linii


Administracja Forum


1. Na forum istnieje ściśle ustalona hierarchia obowiązków:
a) Administrator – zajmuje się opieką nad sprawnym działaniem forum. Ma ostateczny głos w sprawach związanych z działaniem forum
b) Admin techniczny - osoby odpowiedzialne za techniczne działanie forum. Posiadają pełne prawa moderatorskie.
b) Moderatorzy – osoby mianowane przez Administratora posiadające pełne prawa moderatorskie na forum. Do ich zadań należy pilnowanie porządku na forum.
c) Moderatorzy działów – moderatorzy o częściowych prawach moderatorskich. Zajmują się pilnowaniem porządku w działach. Nie mogą wystawiać ostrzeżeń


Zakazy


Z1.Zamieszczania wypowiedzi/materiałów wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych* lub jawnie szydzących z religii/wyznania lub sportu/systemu walki/sztuki walki lub zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem.
* - materiałów przedstawiających szeroko pojętą pornografię, a w szczególności narządy płciowe i stosunki seksualne.
Z2. Zachęcania do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
Z3. Zamieszczania ofert kupna, bądź wskazywania lokalizacji umożliwiającej zakup środków oraz przedmiotów, których posiadanie lub handel jest zakazany prawem RP.
Z4. Świadomego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków forum, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania członków forum jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania.
Z5. Zamieszczania publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.
Z6. Pisania jednakowych postów lub tematów w różnych działach forum.
Z7. Zamieszczania małych załączników jeden po drugim, wysyłanie kilkunastu odpowiedzi z małymi załącznikami - zamiast wszystko spakować do jednego pliku.
Z8. Pisania postów niezwiązanych z tematem np. głupie pytania, docinki i uśmieszki notoryczne zakładanie nowych tematów.
Z9. Prześladowania, obrażanie, i używanie niecenzuralnych słów względem innych użytkowników forum.
Z10. Pisania młodzieżowym slangiem ,popełniania dużej liczby błędów ortograficznych. Dbamy o poprawny styl wypowiedzi!
Z11. Pisania postów, oraz nazw tematów z użyciem przycisku Caps Lock oraz z użyciem niezrozumiałego slangu.
Z12. Podawania się za osoby którymi się nie jest. Podawania nieprawdziwych danych w profilu użytkownika.
Z13. Reklamowania swoich usług w działach do tego nie przeznaczonych i bez uprzedniej zgody administracji forum.
Z14. Społecznego moderowania w skład którego wchodzi:
a) ocenianie poprawności tytułu tematu, konieczności jego zamknięcia lub nie,
b) nic nie wnoszący do treści wątku spam i wyśmiewanie się z mniej doświadczonego autora.
c) powielanie tej samej odpowiedzi po kilkanaście razy, tylko po to, żeby sie pokazać
Z15. Umieszczanie na forum próśb o udostępnienie, czy wykonanie zadania domowego, programu itp. Możesz uzyskać pomoc w zgromadzeniu materiałów, ale nie w wykonaniu pracy za Ciebie. Podobnie jak oferowanie gotowych rozwiązań - nie zachęcaj innych do rezygnacji z używania mózgu. Nie rób im krzywdy...
Z16. Działania na szkodę forumnysy.pl. Szkodę należy rozumieć jako:
a) pisemne pomówienie użytkowników (osoba, firma, instytucja) forumnysy, w zakresie: wyglądu, statusu społecznego, miejsca pracy i zamieszkania, profilu produkcji etc.
b) wynoszenie informacji z działów niejawnych poprzez:
- przekazywanie informacji stronom zainteresowanym, a nieupoważnionym do wglądu w takie informacje,
- przekazywanie informacji stronom zainteresowanym, a nieupoważnionym do wglądu w takie informacje,
- szpiegowanie poprzez podszywanie się pod nick innej osoby w celu zdobycia w/w informacji,
- skłócanie użytkowników poprzez podawanie nieprawdziwych oraz nieudokumentowanych danych na temat użytkowników forumnysy, jak również tematów w nim zawartych.
Z17. Usuwania informacji moderatorskiej umieszczonej w poście.
Z18. Publicznego komentowania decyzji moderatora przez osobę, której sytuacja dotyczy(w razie niejasności rozmowa powinna toczyć się przez PW)
Z19. Komentowania decyzji podjętej przez moderatora przez osoby niezwiązane z decyzją.
Z20. Zabrania się umieszczania avatarów:
a) o treściach naruszających Polskie prawo,
b) mogących urazić uczucia religijne innych osób,
c) przedstawiających nagość,
d) przedstawiających brutalność oraz krew.

Kary:

1. Decyzje członków administracji są niepodważalne.
2. Od kary można się odwołać do moderatora, który wystawił ostrzeżenie, bądź Administratora. Moderatorzy działów nie mogą wystawiać ostrzeżeń.
3. Na forum stosowany jest system ostrzeżeń ustnych, jak i pisemnych:
a) ostrzeżenie ustne nie powoduje ograniczeń konta osoby ukaranej,
b) 4 ostrzeżenie lub ostrzeżenie o wartości „4” blokuje możliwość pisania,
c) 6 ostrzeżenie lub ostrzeżenie o wartości „6” blokuje możliwość zalogowania się na forum,
d) Ban czasowy – blokuje możliwość zalogowania się na konto/pisania postów przez określony czas,
e) Ban permanentny – blokuje wieczyście możliwość zalogowania się na konto.

Postanowienia Końcowe:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ukazania się na forum.
2. Wszelkie posty napisane przed ukazaniem się nowego regulaminu są traktowane według starych wytycznych.
3. O wszelkich problemach nie ujętych w regulaminie decydujący i niepodważalny głos ma administracja forum.
4. W razie naruszenia prawa sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów państwowych.

Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną redakcja forumbrzeg.pl nie odpowiada za wpisy użytkowników.

Administrator forumnysy.pl